YAĞMUR OLUĞU

 

Yağmur Oluğu Nedir?

Yağmur Olukları, çatıların kenarlarındaki birikmiş yağmur sularının toplanıp akışını sağlayan yatay şekildeki çinko malzemenin üstünde oyulmuş yol şeklinde bulunan sistemlerdir. Biriken yağmur sularının çatınıza ve betona hasar vermemesi için yağmur oluğu sistemini kullanmanız gerekmektedir. Yağmur olukları çatıdaki biriken suyu transfer ettiğinde çatı ve bina duvarlarınız artan nemden etkilenmemiş olacaktır. Bu oluk sistemleri kümütalif suları düşey yağmur borularına ileterek kanalizasyona akmasını sağlar.

Neden Yağmur Oluğu?

Eskiden uzun yıllar boyunca binalara düz çatılar yapılmaktaydı. Binanın konforu ve çatının kar, yağmur, rüzgar ve fırtına sonucu biriken çalı-çırpı gibi dış etkenler sebebiyle oldukça zarar görmüştür. Bu sebeple çatıları eğimli ve yapı malzemesi olarak değiştirdiler. Değişen teknoloji ile mimar ve mühendislerimiz çatı ve barınma alanlarını korumak amacıyla oluk sistemlerini kullanmaya başladılar. Son 20 yıldır ülkemizde bu sistem devam etmektedir. Yağmur olukları, çatı sistemindeki biriken ve barınma alanlarındaki rutubet,koku gibi durumları ortadan kaldırmak amacıyla üretilmiş etkili yöntemlerden biridir.

Kimler Eksiz Oluk Kullanmalıdır

Yağmur olukları; Plastik oluk, Mika Oluk, Aliminyum Oluk, Metal galvaniz Oluk,  Çinko Oluk, Titanyum çinko Oluk ve Bakır Oluk olmak üzere yedi çeşidi vardır.

Hangi Şartlarda Eksiz Oluk Kullanılmalıdır?

Neden Kullanırız?

Yağmur olukları, teknik yapısı, malzeme kalitesi ve işleviyle yüz güldüren sonuçlar elde etmektedir. Ülkemizde değişken olan iklim şartları sebebiyle beklenmedik doğal olaylar yaşayabiliyoruz. Her an hazırlıklı olmak ve yapılarımızı korumamız gerekmektedir. Yağmur Olukları çatı sisteminizi, yaşan alanınızdaki konforu hatta bodrum katına yakın duvarların çürümesini önler. Yağmur olukları suyun tahliyesini sağlayan ilk etkendir. Biriken suyun çatınızın yapısına zarar vermemesini ve yatay zemin üzerinden suyun borulara iletilmesini sağlayan bir yoldur.

Yağmur oluk sistemleri, bir su yalıtım yöntemidir. Bölgenin yağış miktarına ve çatının eğimli konumuna göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak bina ve bahçeli villalarda, müstakil evlerde, kurum ve kuruluşlarda, fabrika ve üretim yerlerinde tercih edilmektedir. Yağmur olukları, canlıların ve doğadaki bitkilerin birer yaşam alanıdır. Su haricinde,barınan (kuş yuvaları ve uçan canlılar) ve biriken doğal bitkilerin yaprakları oluğun tıkanmasına ve sızıntılar meydana gelmesine neden olacaktır. En sağlıklı sonuç yağmur oluklarını düzenli temizleyerek alınabilir.

Nerelerde Kullanılır?

Neden Tercih Edilir?

Yağmur Olukları, biriken suların binadan uzaklaştırılması ve cadde ve sokaklarda toplanması için tercih edilmektedir.Şiddetli bir iklimsel faktörle karşılaşıldığında binanın bodrum duvarlarında hasar görülmemesi ve su baskınının önüne geçlmesi için yağmur oluğu sistemleri tercih edilmektedir. Çünkü bu sistemler çatıya biriken suyu en iyi şekilde borulara tahliye ederek binadan uzaklaştırır ve suyun cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyona iletilmesini sağlar.